onsdag den 15. juni 2011

FARSMÆND OG SOVSEKVINDER


Du er hvad du spiser

Spaghettifresser, Kraut, Pølsetysker, Frogs, Risgnaskere, Beaners og Grødædere.
der er måske ikke noget mærkeligt i at man opkalder grupper eller hele folkeslag efter, hvad de spiser - men hvorfor det skal være nedsættende er straks mere besynderligt. Det vil altså sige man inddrager foretrukne føde i hånen - selvsagt fordi det er noget der stikker ud, er karakteristisk - men vel også fordi det er fremmed, det vil sige i nogle sammenhænge MÅ have været fremmed, for der er vel ikke mange som ikke æder spaghetti eller ris mindst een gang om ugen efterhånden?
Men det er stadig bekymrende, at det er VANEN man hænger ud - ikke uvanen eller det helt unikke ... åh måske med de franske frølår, som jeg ikke ved hvor tit man spiser (spiste). Og hvorfor dén vane? Hvorfor ikke siestaen, venstrekørslen, kongetroen, sækkepiberne, børneopdragelsen? Hvorfor er det lige maden man udvælger sig?
Lad os tænke tilbage på Oste-Finn og Negle-Lis eller alle de andre, som havde mad med, man ikke lige kunne se sig selv spise. Svedig remoulade. Blå ost. Sammenlagte med smør. Fisk! Pølsemadder. Hvad ved jeg man ikke lige kunne se sig selv spise. Sagen er nok - at maD på mange måder er lige som sex: Det er intimt ad helvede til, det er noget man putter ind i sig selv og/eller smager på, og det er udtryk for et ultimativt personligt valg. Fårehjerne og analsex. Ikke eller. Og sex er som bekendt også godt at håne med. Det siger sig selv (det siger CV også), at hvis du vil ramme nogen skal du så tæt på som muligt. Gerne helt ind under huden. Og om det skal ske med ske eller gaffel. Det kan komme ud på eet.
Det vi kan vente og se, er hvordan sproget reagerer på den kamp, der i øjeblikket udspiller sig på salat- og kødmarkederne. Hvordan kommer det i spil. Salatæderne ser jo ud til at have trukket det længste strå.
Velbekomme - lad det komme.

fredag den 10. juni 2011

DRABYou were listening to

DR har lukket DR Rock. Det grænser til en katastrofe. Personligt. Hvad angår lyttertallene skal jeg ikke kunne sige noget. Jeg er sikker på nogen har truffet, hvad de mener er den rigtige beslutning. Gud nåde og trøste dem, hvis penge har spillet end større rolle end pligt (som Goethe ville sige det).
Jeg kan efter et par korte lyt på P6 Beat (er jeg den eneste som får associationer til en københavnsk pladebutik?) kun konstatere, at det minder om P3 - omend lidt bedre, men i sammenligning med DR Rock er det det rene Talk Radio ... og det synes som om alle vil lave det lige nu. Hvor smart det så er at satse på. Måske mener man at de allestedsnærværende og altid plug-in-potente me, she, you & eyepads/Phones langsomt vil æde alt hvad der hedder nonstop musik. Måske mener man internetradioerne, som er ret gode til at strikke den slags sammen vil nappe transistor/dab-radioen via hjemme-pc'en, sqeeze-box'en og hvad der nu findes. Der er sikkert mange flere grunde til det. Da jeg i aftes tændte for min preset kanal 4 kom der først ingenting i lang tid - så P1 --- morgenmad.
Men her følger så min afsked. Jeg er principielt imod brok, så det jeg er rigtig utilfreds med vil jeg prøve at pakke ind, så det lyder som noget andet.
"Okey: Bortset fra at der blev spillet for meget Billy Idol. Og Meat Loaf. Og at The Clash kun var lig med London Calling eller Should I Stay or Should I Go? Og at man altid afbrød alt klokken hel. Og at Bowie ikke lød til at have lavet musik efter Diamond Dogs. Så har det været fantastiske timer jeg har tilbragt med dig DR Rock! Mange af de bedste har udspillet sig mens maden er blevet tilberedt, opvasken ordnet eller (allerbedst) når rengøringen har kørt et par timer. To timer med rockmusik (for høj) i ørene, i en vidunderlig blanding af nostalgi (Boston, Van Halen), nysgerrighed (Gov.T.Mule, My Morning Jacket) og ren pleasure (Led Zep, Neil Young). Javel var man skeptisk i starten overfor den computerstyrede DJ, men efterhånden lærte man først at acceptere den ok blanding, siden ligefrem hygge sig med skiftene og sluttelig elske pausen inden og så overraskelsen over det nye nummer. Ikke siden Pandora har jeg haft det så godt med rockmusik i radioen.
DR Rock - udover dit ret simple koncept har virket vanedannende og underholdende - så skabte du også en af mine kæreste fritidsbeskæftigelser: En rockquiz, hvor et antal numre indgik som en helt naturlig del af quizzens 'trivia-del'. Den quiz voksede ud af dit overflødighedshorn af nonstop rock. Hvad skal vi nu stille op med din del? Begynde at abonnere på Last.FM?
Kære DR Rock. Måske godt du var en maskine (og lidt Little Steven) og ikke en vært eller et ansigt. Det må betyde der er en knap etellerandet sted i rockiverset, som nogen bare skal trykke på. Så kører vi igen. Non stop. Med Billy Idol."


-
Til de interesserede følger herunder de samlede regler for rockquizzen. Naturligvis skal delene med DR Rock udskiftes med noget andet. Gameplayet er testet over adskillige runder. Det funker, men der skal afsættes ca. syv timer med hold på tre personer.

§ 1: HOLDSPIL MED OP TIL TRE SPILLERE PR HOLD. HOLDENE SÆTTES EFTER EVNER / SPECIALER / ALDER / IDIOSYNKRASIER. I FORBINDELSE MED AFBUD ELLER FORCE MAJEURE KAN DER VÆRE ET FORSKELLIGT ANTAL SPILLERE PÅ HOLDENE.

§ 1 STK 1: DET ER EN GENTLEMANQUIZ.

§ 2: DER ER FEM RUNDER MED SPØRGSMÅL.

§ 2 STK 1: FØRSTE RUNDE BESTÅR AF EN ”WHAT HIT ME?” KAMP: EEN SPILLER FRA HVERT HOLD STILLER MED TI STYKKER FAKTUEL ELLER PERSONLIG HITMUSIK, SOM SPILLES FRA STARTEN. DEREFTER KAN ALLE ”IKKE DJ’S” BYDE IND; DEN ENE HIT-DJ TJEKKER DELTAGERNE FOR FØRSTE MARKERING, MENS DEN ANDEN SPILLER HITS. SVARET SKAL BESTÅ AF BÅDE BAND/KUNSTNER OG TITEL. NÅR FØRST DER ER MARKERET SPILLES DER IKKE MERE AF NUMMERET. DER GIVES 3 POINT FOR RIGTIGT SVAR. SVARES DER FORKERT FÅR DELTAGERNE FRA DET ANDET HOLD CHANCEN FOR EET BUD. ER DER IKKE BUDT INDEN 120 SEKUNDER KAN DER IKKE GÆTTES. (SE OGSÅ § 1 STK 1 OG § 6)
 
§ 2 STK 2: ANDEN RUNDE KAN UDKÆMPES PÅ FØLGENDE MÅDER:
A-VARIANT: HVER SPILLER MEDBRINGER 6 NUMRE HVORAF DET ANDET HOLD HØRER ET UDVALGT TIDSINTERVAL PÅ CA. 120 SEKUNDER PR. NUMMER. DER  FORMULERES ET SPØRGSMÅL I RELATION TIL NUMMERET. HVERT RIGTIGT SVAR  GIVER 10 POINT.
B-VARIANT: SOM UDGANGSPUNKT TAGES A-VARIANTEN, MEN DE SEKS NUMRE ER SAMMENSAT UD FRA ET TEMA, FX GENRE, KUNSTNER, COVER, STED ELLER ANDET, OG HVERT RIGTIGT SVAR PÅ DE FORMULEREDE SPØRGSMÅL GIVER 5 POINT. TEMAET INDBRINGER DET ANDET HOLD 30 POINT, HVIS DET GÆTTES.
NB: HVIS DET I HENHOLD TIL § 1 STK 1 FOREKOMMER NØDVENDIGT, KAN MAN OVERFOR DET GÆTTENDE HOLD UDPEGE ENTEN; ET ”NØGLENUMMER”, HVOR DER VIL VÆRE SÆRLIG HJÆLP AT HENTE, ELLER; MELDE ET OVERORDNET TEMA UD, SOM KAN PEGE I RETNING AF DET KONKRETE DITTO (FX ”GEOGRAFI”, ”FORBRUG”, ”ANATOMI”.)
NBNB: B-VARIANT KAN (MED HILSEN TIL § 1 STK 1 ) SPILLES MED ÅBENT TEMA OG POINTGIVNING SOM I A-VARIANTEN.


§ 2 STK 3: TREDIE RUNDE BESTÅR AF EN SPECIALIST/SPECIALE QUIZ, OG KAN UDKÆMPES PÅ FØLGENDE MÅDER:
A-VARIANT: UNDER SELVE QUIZZEN MELDER HVER SPILLER ET NAVN / BAND UD, OG ET KONKURRERENDE HOLD FORMULERER ET SPØRGSMÅL OM UDGIVELSER, BANDMEDLEMMER, HITS ETC. (EVT. EFTER OPSLAG I FAGLITTERATUR). DER MÅ HJÆLPES MED SVARET FRA HOLDET. HVERT RIGTIGT SVAR GIVER 20 POINT.
B-VARIANT: HVERT HOLDS SPILLERE MELDER ET SPECIALE UD, DER FORMULERES BREDERE ELLER SMALLERE; FX ”KVINDELIGE FORSANGERE”, ”MANCHESTER”, ”DANSKE GUITARISTER FRA ’78 TIL ’85”. B-VARIANTEN FORDRER AT SPECIALET INDLØBER DET ANDET HOLD EN UGE FØR QUIZDATO, HVOREFTER HOLDET FORMULERER ET SPØRGSMÅL TIL SPECIALET, ENTEN I FÆLLESSKAB ELLER UDDELEGERET. HVERT RIGTIGT SVAR GIVER 20 POINT. HOLDET MÅ IKKE HJÆLPE MED SVARET. (SE OGSÅ § 1 STK 1)
C-VARIANT: SPILLERNE PÅ HVERT HOLD ENES INDBYRDES OM ET EMNE, DE MENER AT KUNNE DÆKKE BREDT SOM HOLD. DETTE MELDES UD TIL DET ANDET HOLD EN UGE FØR QUIZDATO, SÅLEDES DET ANDET HOLD KAN NÅ AT FORMULERE TRE SPØRGSMÅL TIL DET GIVNE EMNE. SPØRGSMÅLENES SVÆRHEDSGRAD KAN VARIERES OG RETTES IND EFTER EMNETS KARAKTER. (SE OGSÅ § 1 STK 1) HVERT RIGTIGT SVAR GIVER 20 POINT.
NB: DER KAN SPILLES (HOLDVIS) MED BÅDE B- OG C-VARIANT PÅ SAMME TID, HVIS MAN ENES OM DET.


§ 2 STK 4: FJERDE RUNDE BESTÅR AF EN TRIVIA QUIZ: HVERT HOLD FÅR CA. 30 GENERELLE SPØRGSMÅL SOM QUIZMASTER/VÆRT SAMMENSÆTTER TIL DAGEN. DER GIVES POINT, DER SVARER TIL EN SAMLET POINTSUM AF 60. (SE OGSÅ § 1 STK 1)

§ 2 STK 5: FEMTE RUNDE BESTÅR AF EN RADIO QUIZ: HVERT HOLD STIGER PÅ DR’S DAB-RADIO STATION ”ROCK” (GERNE SIMULTANT, HVIS STED OG TEKNOLOGI TILLADER DET), LYTTER 5 SANGE IGENNEM OG GIVER BUD PÅ BAND/KUNSTNER – SANG – OG ÅRSTAL. DER GIVES 4 POINT PR. RIGTIGT SVAR (KUNSTNER + TITEL + ÅRSTAL = 12 POINT). DER GÆTTES ALDRIG PÅ DET AKTUELLE ELLER I SAMME ØJEBLIK STARTENDE NUMMER VED ANTÆNDING AF RADIOAPPARATET. VED TVIVLSSPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED (FX INDHENTNING AF) DATA ANNULLERES ET ELLER FLERE NUMRE OG ERSTATTES MED NYE EFTER VOLDSOM DISKUSSION.

§ 3: SVARFRIST PÅ ALLE SPØRGSMÅL LIGGER OMKRING TO (2) MINUTTER. (SE OGSÅ § 1 STK 1)

§ 4: ALLE SPØRGSMÅL GÅENDE PÅ ÅRSTAL KAN GÆTTES INDENFOR EN MARGIN PÅ +/÷ 1 ÅR, DE TIL ENHVER TID SENESTE 10 (TI) ÅR UNDTAGET, DISSE SKAL GÆTTES PRÆCIST.

§ 5: DER FØRES RUNNING SCORE. DEN ER IKKE HEMMELIG.

§ 6: STOFFET ER BREDT FORMULERET ROCK! – OG DÆKKER ALLE GENRER, SOM MÅTTE FALDE IND UNDER DETTE OVERORDNEDE BEGREB. NYE SOM GAMLE. (SE OGSÅ § 1 STK 1)

§ 7: I TILFÆLDE AF POINTLIGHED VED QUIZZENS AFSLUTNING, TUNES IGEN IND PÅ DR’S DAB STATION ”ROCK”. HER AFLYTTES TRE NUMRE EN SUITE AF BEGGE HOLD PÅ SAMME TID OG BUD PÅ KUNSTNER OG TITEL PÅ SANG NOTERES NED. DER GIVES ET POINT FOR ET RIGTIGT SVAR. SVARENE TJEKKES PÅ DR.DK/PLAYLISTER ELLER PÅ ANDEN VIS. I TILFÆLDE AF POINTLIGHED GENTAGES UDFORDRINGEN.

§ 8: AFHOLDES QUIZZEN IKKE MINIMUM TRE GANGE PÅ ET KALENDERÅR, KAN DEN KUN GENETABLERES MED AFHOLDELSE AF EN POPQUIZ. (SE OGSÅ § 1 STK 1)

§ 9: HVER DELTAGER MEDBRINGER EN PASSENDE PRÆMIE TIL EN PULJE, SOM DET VINDENDE HOLD DELER.

§ 10: HVER DELTAGER MEDBRINGER EN PASSENDE MÆNGDE ALKOHOL, SOM HAN SELV DRIKKER, HVIS HAN PÅ NOGEN MÅDE KAN. ELLERS MÅ HAN DELE.

-

HIGH SCORE: 297 POINT (15.01.10) – DER KAN MAX SCORES 7 X 60 = 420 POINT.

tirsdag den 7. juni 2011

CIGARETTEN HEDDER CALM


Cig navnet

Har man ellers øjnene med sig, så er det ikke svært at se, hvilken type bogstaver man foretrækker til cigaretpakkens navn. De skal først og fremmest være condensed. Og så må der meget gerne være seriffer på. Nu er anden lighed imidlertid gået op for mig: Der findes også bogstaver som er gennemgående for cigaretnavne!
Fonten er nem at forklare; Det er et spørgsmål om at signalere en vis maskulinitet, som man gerne ser i de gode gamle westerns. Fordi vi mænd godt kan lide cigaretter - og fordi rygere (af begge køn) gerne vil forbinde deres rygning med en slags frihedstreng og frihedshævdelse og frihedsdyrkning, som de glade cowboys aldrig skænkede en tanke, fordi de var sultne. De navne som står med rene fonte (Prince - Look - Mistral) er ofte til piger, som gerne vil have et mere elegant udtryk ... det er straks sværere at forklare overvægten af L'er, M'er, A'er og C'er i cigaretternes navne (Pall Mall, L&M, Marlboro, Camel, Phillip Morris, Skjold, LD, Corner, ...).
Javel, selvfølgelig har Marlboro sat mange af de her omtalte standarder for font og navn - men vi står stadig med et tydeligt mønster, som ikke udelukkende kan stamme fra Marlboro - eller for så vidt godt kan, men det er en forbindelse, der nu ligger så langt tilbage, at dem der køber cigaretter med seje navne, ikke køber dem fordi de lyder 'Marlboro-agtige', men fordi de lyder fede og ser fede ud ... dette princip er superlækkert og kan udforskes i det uendelige! Findes der en sociologisk term eller praksis, der dækker det? Det er ligesom gummistøvlens 'Wellington-syning', som ingen kender baggrunden for, men helt bestemt mener skal være på en ordentlig gummistøvle. Eller det er ligesom med at give hånd .. alle gør det, ingen ved hvorfor man oprindeligt gik i gang med det! "Kultur er det man ikke stiller spørgsmål ved, når (mens?) man gør det." Tag DEN til rækken af kloge kulturdefinitioner.
Men hvad ER det man (er endt med at) synes der er så godt ved L, M, A, og evt. C - hvis man er ryger? Vi lader bogstaverne stå et øjeblik, så man kan danne ordet "calm" ... men det er ikke godt nok!
M & A er jo 'mor-bogstaver'; MAMA!, hvilket passer fint til patten man sutter på, når man ryger. (Uha - omvendt sutuation: Man suger på sin Pall Mall og ind kommer tjæregul mælk! Uha uha, endnu værre: Man sutter på en (sin) pat og får nikotinmættet røg i munden!). M & A er imidlertid også nogle af alfabetets bogstaver, som 'står' ualmindeligt godt - de er i balance og kontrol - hvilket jo er typisk for rygerne (altså at de er gode til at falde ned og slappe af). Udover det kan begge bogstaver også betragtes som nogle af alfabetets mest ornamenterede og smukke. Især da når serifferne kommer i sving. Men hvis sidstnævnte argument skal sælges, så skal rygere være mere æstetiske mennesker end ikke-rygere?
L & C vil jeg forbinde med henholdsvis det stolte og pekuniære. L'et knejser (måske endda potent) med sin form, og blander sig ofte i statussammenhænge på den der cigaretnavnagtige måde: Adel, Nobel, Royal, Earl
 .. Men vigtigere er nok, at bogstavet i sin minuskeludgave ligner selve cigaretpakkens indhold - så der kan sagtens være tale om en direkte begærsoverførsel til bogstavet. C'et er et centi-bogstav, et talbogstav, som dermed peger på cigarettens adgang til en større mængde "c-notes" eller måske bare coins. Jeg husker  dog tilbage fra de gode gamle paranoide dage, at man kunne finde en (lidt primitiv, men dog en) mand med en erigeret penis i "Camelens" forben og overkrop - hvorefter man trumfede med den gravide mave! (i.e. kamelens pukkel - ingen nævnede nogensinde sodomi?) - her kunne C'ets gravide bue også spille en rolle. Jeg tror imidlertid C'et som L'et kan kobles på pakkens indhold: Cigaretter - men helst vi jeg tro C'et mimer månens form og dermed forbinder cigaretten med måne, mystik og alkymi. For sådan er røgen også.
Og hvorfor findes der ikke et ord, som rygere kan sige, ligesom drikkere siger, når de siger "skål"? Dét ord her som afslutning.

SAMTALE